Đức Nguyễn

Châu Á, Màu Nước
“Cuộc sống rất khắc nghiệt và bạn cũng vậy.”