PHONG CÁCH XĂM MAORI

Phong cách xăm Maori là hình xăm truyền thống của các bộ lạc New Zealand. Mỗi một hoa văn maori khác nhau sẽ được đặt tên khác nhau và mang những ý nghĩa riêng biệt. Vị trí xăm hình maori cũng thể hiện địa vị xã hội của người xăm mình theo truyền thống cổ xưa.