Hình xăm Maori là hình xăm truyền thống của các bộ lạc New Zealand. Mỗi một hoa văn maori khác nhau sẽ được đặt tên khác nhau và mang những ý nghĩa riêng biệt. Vị trí xăm hình maori cũng thể hiện địa vị xã hội của người xăm mình theo truyền thống cổ xưa.