Hình xăm này được tạo ra từ một hoặc tập hợp cơ số đường nét. Chúng có thể là các đường thẳng song song hoặc đan xen, lồng ghép vào nhau. Thiết kế theo phong cách này có thể tạo ra nhiều hình từ đơn giản đến phức tạp.

PHONG CÁCH XĂM NÉT

Phong cách xăm nét được tạo ra từ một hoặc tập hợp cơ số đường nét. Chúng có thể là các đường thẳng song song hoặc đan xen, lồng ghép vào nhau. Thiết kế theo phong cách này có thể tạo ra nhiều hình xăm nét từ đơn giản đến phức tạp.

Bạn có thể tham khảo thêm các tác phẩm theo phong cách xăm nét của 1984 Studio tại đây.