Hình xăm này được tạo ra từ một hoặc tập hợp cơ số đường nét. Chúng có thể là các đường thẳng song song hoặc đan xen, lồng ghép vào nhau. Thiết kế theo phong cách này có thể tạo ra nhiều hình từ đơn giản đến phức tạp.

Đường nét

Hình xăm này được tạo ra từ một hoặc tập hợp cơ số đường nét. Chúng có thể là các đường thẳng song song hoặc đan xen, lồng ghép vào nhau. Thiết kế theo phong cách này có thể tạo ra nhiều hình từ đơn giản đến phức tạp.

Những nghệ sĩ chuyên phong cách này