Newschool

New School ảnh hưởng và phát triển từ phong cách Old School. Tuy nhiên nó khác với Old school ở bảng màu bất tận, các chi tiết hình được phóng đại, thêm vào các hiệu ứng đánh bóng và nét viền dày hơn làm tăng độ tương phản.

Những nghệ sĩ chuyên phong cách này