New School ảnh hưởng và phát triển từ phong cách Old School. Tuy nhiên nó khác với Old school ở bảng màu bất tận, các chi tiết hình được phóng đại, thêm vào các hiệu ứng đánh bóng và nét viền dày hơn làm tăng độ tương phản.