Tả thực

Thể hiện sự miêu tả chi tiết tuyệt đối đến mức hoàn hảo trong từng tác phẩm cũng như đòi hỏi trình độ rất cao ở các nghệ sĩ. Đó chính là nét đặc trưng của nghệ thuật xăm tả thực, thể loại đang được đông đảo các tín đồ xăm mình trên toàn cầu theo đuổi.

Những nghệ sĩ chuyên phong cách này